Książki

 1. Armata J. (1998). Drogi prowadzące do wyleczalności dzieci chorych na białaczki. [W:] Radwańska U. (red.), Białaczki u dzieci. (s.1–16) Wrocław: Volumed.
 2. Góralczyk E. (1996). Choroba dziecka w twoim życiu. O dzieciach ciężko i przewlekle chorych i ich rodzicach. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 3. Kowalczyk J.R. (1996): Informator dla rodziców dzieci leczonych w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM w Lublinie.
 4. Kowalczyk J.R., Samardakiewicz M. (1998). Dziecko z chorobą nowotworową. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 5. Obuchowska I., Krawczyński M. (1991). Chore dziecko. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 6. Pilecka W. (2002): Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Problemy psychologiczne. Wydawnictwo UJ, Kraków.
 7. Rogiewicz M. (2000): Problemy psychoonkologiczne dzieci i młodzieży. [W:] de Walden-Gałuszko K.(red.): Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków.
 8. Samardakiewicz M. Informowanie dzieci o rozpoznaniu choroby nowotworowej jako element leczenia.. [W:] Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia. Pod red. nauk. Bożeny Grochmal-Bach i Anny Knobloch-Gali, Kraków 2005, Oficyna Wydaw. “Impuls”, s. 179-192.
 9. Samardakiewicz M Następstwa choroby nowotworowej przebytej w wieku rozwojowym [W:] Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychospołeczne następstwa choroby somatycznej u dzieci i młodzieży. Red. A. Knilk., L. Szewczyk, Lublin 2007, Tow. Nauk. KUL, s. 49-66.
 10. Samardakiewicz M Opieka psychologiczna nad dzieckiem przewlekle chorym. [W:] Pediatria: nefrologia, hematologia, onkologia, reumatologia, pulmonologia. Skrypt dla studentów. Pod red. Jerzego R. Kowalczyka, Lublin 2006, Akad. Med., s. 177-183.
 11. ABC …MIELIŚMY RAKA. Warszawa , 2006, Fundacja Pomocy Dziecko z Chorobą Nowotworową