Blogi Stowarzyszenia

Zapraszamy do odwiedzenia blogów stworzonych z myślą o dzieciach chorych nowotworowo i ich rodzinach.

 

FOTOBLOG ZABAWOLANDII – dziennik dokumentujący działania podejmowane w ramach warsztatów zajęciowych organizowanych na terenie Kliniki (www.zabawolandia.blog.pl – Blog Archiwalny). Obecnie Zabawolandia została przeniesiona na Facebook.

 


 


BAJKI NA ZDROWIE
– blog będący odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno najmłodszych pacjentów Kliniki jak również ich rodziców i rodzeństwa. Zawarte są na nim bajki terapeutyczne, w których autor dotyka tematów związanych z chorobą dziecka. Z jeden strony są one wskazówką dla rodziców w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o chorobie, z drugiej zaś taka forma przekazu jest zachętą dla dzieci by w aktywny sposób korzystały z zasobów blogosfery. Warto zaznaczyć, że każda z bajek jest wzbogacona o kolorowe ilustracje (www.trele-morele-bec.blog.pl)