Opieka paliatywna i hospicyjna

Termin: opieka paliatywno-hospicyjna 

 • niesienie ulgi cierpiącym, umierającym chorym i ofiarowanie wsparcia ich bliskim oraz
 • wypracowanie regulacji prawnych zapewniających równy status państwowym i niepublicznym ośrodkom opieki paliatywnej i hospicyjnej również w zakresie finansowania działalności

 

Historia opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce.

1976 r. – powstała pierwsza nieformalna grupa wolontariuszy przy parafii kościoła Arka Pana-Nowa Huta Bińczyce z inicjatywy Haliny Bortnowskiej, pisarki i filozofa posługująca umierającym chorym w miejscowym szpitalu

1978 r. – wizyta w Polsce Dame Cicely Saunders twórczyni nowoczesnego londyńskiego hospicjum Św. Krzysztofa

1981 r. – powołanie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum w Krakowie oraz utworzenie przez śp Ks Eugeniusza Dudtkiewicza pierwszego Domowego Hospicjum Pallotinum w Gdańsku

1988 r. – utworzenie pierwszego zespołu domowej opieki paliatywnej w Poznaniu

1990 r. – utworzenie Kliniki Opieki Paliatywnej przy Katedrze Onkologii AM im K. Marcinkowskiego w Poznaniu

1993 r. – powołanie Krajowej Rady Opieki Paliatywnej-Hospicyjnej przy MZ składającej się z animatorów opieki hospicyjnej i paliatywnej

1994 r. – powstanie Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, wzorcowego hospicjum domowego wspomagające tworzenie nowych jednostek tego typu

 

Obecnie opiekę paliatywną pediatryczną zapewnia 7 specjalistycznych zespołów domowych oraz 27 hospicjów i ośrodków opieki paliatywnej dla dorosłych.

 

W Lublinie działa Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia!
 • Do opieki hospicyjnej kieruje lekarz prowadzący leczenie dziecka

 

Zasady opieki hospicyjnej wg Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO ang. World Health Organization)

 • Zapewnia ulgę w bólu i innych objawach
 • Afirmuje życie, a umieranie uważa za normalny proces
 • Nie jest jej celem przyspieszanie ani odraczanie śmierci
 • Integruje psychologiczne i duchowe aspekty opieki nad chorym
 • Oferuje system wsparcia pozwalający choremu żyć tak aktywnie, jak to tylko możliwe aż do śmierci
 • Oferuje rodzinie system wsparcia zarówno w czasie choroby pacjenta, jak i w okresie żałoby
 • Opiera się na działaniach zespołowych w celu zaspokojenia wielorakich potrzeb chorego i jego rodziny, włączając w to wsparcie w okresie żałoby, jeśli jest to wskazane
 • Poprawia jakość życia i może również mieć pozytywny wpływ na przebieg choroby
 • Ma zastosowanie wcześniej w przebiegu choroby, jednocześnie z innymi rodzajami terapii mającymi na celu przedłużenie życia, takimi jak chemioterapia, radioterapia, jak też uwzględnia wykonanie tych badań, które potrzebne są dla lepszego zrozumienia i opanowywania dokuczliwych powikłań klinicznych

 

Marzena Samardakiewicz