Artykuły w czasopismach naukowych

 1. MARZENA SAMARDAKIEWICZ, JERZY R. KOWALCZYK Model informowania dzieci o rozpoznaniu choroby nowotworowej. Próba ujednolicenia podejścia. Pediatria. Polska.. 2002 t. 77 nr 3, s. 191-195.
 2. JERZY R. KOWALCZYK, MARZENA SAMARDAKIEWICZ Późne następstwa leczenia choroby nowotworowej u dzieci. Pediat. Pol. 1997 t. 72 nr 12, s. 1137-1141.
 3. MARZENA SAMARDAKIEWICZ, JERZY R. KOWALCZYK. Psychospołeczne problemy dzieci z chorobą nowotworową. Pediat. Pol. 1997 t. 72 nr 10, s. 959-967.
 4. MARZENA SAMARDAKIEWICZ, EDYTA KRUKOWSKA, JERZY R. KOWALCZYK. Psychospołeczne problemy zdrowego rodzeństwa dzieci z chorobami nowotworowymi. Med. Wieku Rozwoj. 2003 t. 7 nr 3, s. 381-388.
 5. MARZENA SAMARDAKIEWICZ, IRENA TYMECKA, JERZY R. KOWALCZYK Rola otoczenia w leczeniu i rehabilitacji psychicznej dziecka z chorobą nowotworową. Pielęgniarstwo XXI w. 2006 nr 3, s. 173-175.
 6. JERZY R. KOWALCZYK, MARZENA SAMARDAKIEWICZ. Rola pediatry pierwszego kontaktu w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym. Odcinek 7: Choroba nowotworowa.  Med. Prakt. – Pediatria 2000 nr 2, s. 144-154.
 7. BRONISŁAW KAMIŃSKI, JERZY R. KOWALCZYK, MARZENA SAMARDAKIEWICZ Rola szpitala uzdrowiskowego w rehabilitacji dzieci z chorobą nowotworową. Służ. Zdr. 1995 nr 38/39, s. 13-16.
 8. MARZENA SAMARDAKIEWICZ Rozwój intelektualny dzieci leczonych z powodu białaczki. Prz. Pediat. 1996 t. 26 nr 4, s. 511-514.
 9. MAGDALENA JANOWSKA, GRAŻYNA SOBOL, HALINA WOŚ, MARZENA SAMARDAKIEWICZ, SYLWIA BARSOW Sposoby przekazywania informacji o chorobie nowotworowej małym pacjentom. Lek. Podst. Opieki Zdrow. 2006 R. 10 nr 1/2, s. 20-23r.
 10. MARZENA SAMARDAKIEWICZ, JERZY R. KOWALCZYK Wyleczyć dziecko z choroby nowotworowej. Zasady wspomagania bio-psycho-społecznego w przebiegu leczenia. Med. Wieku Rozwoj. 2005 t. 9 nr 3 cz. 2, s. 593-600.
 11. IRENA TYMECKA, MARZENA SAMARDAKIEWICZ. Zapotrzebowanie dziecka z chorobą nowotworową na informacje – dylematy etyczne a prawa pacjenta. Pielęgniarstwo XXI w. 2006 nr 3, s. 13-15.
 12. MARZENA SAMARDAKIEWICZ, EDYTA KRUKOWSKA, JERZY R. KOWALCZYK. Zdrowe rodzeństwo dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. Model opieki psychospołecznej. Med. Wieku Rozwoj. 2004 t. 8 nr 2 cz. 1, s. 323-332.