Zarząd

Obecny skład zarządu:

Prezes – mec. Zbigniew Tymecki

Wiceprezes – dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

Skarbnik – Krystyna Słotwińska

Sekretarz – Ilona Jaszczuk

Członek – prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk

Członek – Roman Kasperek