O Klinice

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk

 

Klinika powstała 8 grudnia 1992 r. Była jednocześnie pierwszym oddziałem otwartym w ramach Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Do kliniki trafiają dzieci z chorobami krwi (hemofilią, skazami krwotocznymi, anemiami) i chorobami nowotworowymi (wszystkie typy nowotworów dziecięcych) z całego makroregionu lubelskiego. W ramach kliniki działa:

  • Oddział Stacjonarny (poziom „0”) – 15 sal dziecięcych wyposażonych w łazienki, w tym 2 sale trzyosobowe i 13 sal dwuosobowych
  • Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego (poziom „0”) – 4 stanowiska przeszczepowe
  • Oddział Dzienny (poziom „0”)
  • Poradnia Onkologiczno-Hematologiczna (poziom „0”)

– Obowiązuje rejestracja (poziom „1”)

– Przyjęcie bez skierowania od lekarza rodzinnego

  • Poradnia Przeszczepowa (poziom „0”)
  • Poradnia Psychologiczna

– Dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym i/lub deficytami neuropsychologicznymi ujawnionymi w przebiegu leczenia nowotworowego

 

Kontakt:

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie

ul. Profesora Gębali 6, 20-093 Lublin
Tel.: 81 718 55 20, Fax: 81 747 72 20

e-mail: hemped@dsk.lublin.pl

www.umlub.pl