Nasi Partnerzy

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie

 

Fundacja Polsat

“Do najbardziej rozpoznawalnych projektów Fundacji Polsat należą coroczne kampanie organizowane wspólnie z firmą Procter&Gamble pod hasłem “Podaruj Dzieciom Słońce”. Nasza klinika kilkakrotnie była beneficjentem działań FUNDACJI POLSAT. Ze środków Fundacji Polsat wyremontowany i wyposażony został m.in.Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego.

www.fundacjapolsat.org.pl

 

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi – KRWINKA

“Fundacja “Krwinka” powstała w 1996 roku z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Celem działalności Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i wspieranie ich rodzin.

www.krwinka.org

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową – KOLIBER

Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KOLIBER działa przy Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Ośrodka Transplantacji w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Celem Stowarzyszenia jest wszelka pomoc dla dzieci i ich rodzin.

www.koliber-dzieciom.pl

 

Fundacja “Na ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

Działa przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

www.naratunek.org

 

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

“Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą nowotworową działa w Warszawie, nie tylko obejmując opieką stale rozrastające się grono potrzebujących, ale także rozwijając i doskonaląc formy i jakość udzielanej pomocy.”

www.fundacja.net

 

Fundacja Mam Marzenie

Fundacja Mam Marzenie, zainspirowana spełnieniem ostatniego życzenia Chrisa Greciusa, powstała by spełniać marzenia polskich dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu.

www.mammarzenie.org

 

Fundacja “Nasze Dzieci”

Fundacja “Nasze Dzieci” powstała w grudniu 2005 roku. Celem działania Fundacji jest pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oraz ich rodzinom.

www.naszedzieci.org.pl

 

Fundacja “Iskierka”

Działa przy Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu.

www.fundacjaiskierka.pl

 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

“Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wielokrotnie sponsorowała zakup sprzętu medycznego służącego dzieciom w klinice lubelskiej.

www.wosp.org.pl

 

Fundacja Spełnionych Marzeń

Fundacja Spełnionych Marzeń powstała w sierpniu 2002 roku z inicjatywy Państwa Małgorzaty i Tomasza Osuchów. Fundacja opiekuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi. Posiada oddziały w Kielcach, Lublinie, Olsztynie i Warszawie.

www.spelnionemarzenia.org.pl

 

Fundacja Ronalda McDonalda

www.frm.org.pl

 

Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia

www.hospicjum.lublin.pl

 

Radio Lublin

www.radio.lublin.pl