Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie od roku 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego. Jego celem statutowym jest opieka nad dziećmi dotkniętymi chorobami krwi i chorobami rozrostowymi, ich rodzinami oraz udzielanie im pomocy.

 

Wpierając finansowo nasze Stowarzyszenie pomagają Państwo skutecznie realizować niżej wymienione cele.

Numer konta wpłat: 73105019531000002271770576, ING Bank Śląski

SWIFT (wpłaty zagraniczne)  INGBPLPW 73105019531000002271770576

 

Zgodnie z prawem darowiznę można odliczyć w zeznaniu podatkowym:
– osoby fizyczne do 6% dochodu (art.26.1.pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

– osoby prawne do 10% dochodu (art.18.1.pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

 

Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez:

1. Współpracę ze specjalistycznymi placówkami Służby Zdrowia, w szczególności z Kliniką Hematologii i Onkologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie i wspierania tych specjalistycznych placówek Służby Zdrowia w leczeniu chorób krwi i chorób rozrostowych u dzieci.

2. Współpracę ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi i kościelnymi działającymi na rzecz dzieci dotkniętych chorobami krwi i chorobami rozrostowymi i ich rodzin.

3. Współdziałanie z organami samorządowymi i organami administracji państwowej w zakresie pomocy udzielanej dzieciom dotkniętym chorobami krwi i chorobami rozrostowymi i ich rodzin.

4. Popularyzowanie wiedzy na temat chorób krwi i chorób rozrostowych u dzieci, profilaktyki metod leczenia i rekonwalescencji wśród rodzin i społeczeństwa poprzez wygłaszanie prelekcji, organizowanie konferencji i zebrań.

5. Wzbogacanie wiedzy teoretycznej na temat chorób krwi i chorób rozrostowych u dzieci poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz praktykach zawodowych, w szczególności przez personel medyczny ze specjalistycznych placówek Służby Zdrowia, celem jej praktycznego wykorzystania.

6. Organizowanie i wspieranie imprez okolicznościowych, turystycznych, wczasów wypoczynkowych i zdrowotnych dla dzieci dotkniętych chorobami krwi i chorobami rozrostowymi i ich rodzin.

7. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych.