1% podatku

Szanowni Państwo,
Dzięki zmianom w prawie, od roku 2004, przekazanie 1% podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego stało się o wiele łatwiejsze. Przekazując swój podatek na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie bierzecie Państwo czynny udział w ochronie i promocji zdrowia.

 
Z pieniędzy przekazanych tą drogą wspólnie realizujemy następujące cele:

  • Remont Oddziału Dziennego pobytu Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM w Lublinie w celu zwiększenia możliwości diagnostyczno-leczniczych dzieci z nowotworami w województwie lubelskim
  • Poprawa warunków hotelowych dla rodziców dzieci, u których przeprowadzono transplantację komórek krwiotwórczych – remont “Domu Matki i Dziecka” prowadzonego przez Stowarzyszenie

 

Uzyskane w ten sposób pieniądze są szczegółowo rozliczane. Sprawozdania merytoryczne i finansowe udostępniane są na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.

 

Jako podatnicy macie Państwo prawo zdecydować czy i na konto której organizacji pożytku publicznego chcecie przekazać 1% swojego podatku dochodowego. Na wniosek podatnika – czyli Państwa – Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże wybranej przez Państwa organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nie przekraczającej 1% podatku należnego (art. 45 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przekazaniem 1% swojego podatku naszemu Stowarzyszeniu poniżej podajemy niezbędne dane konieczne do zawarcia w swoim zeznaniu podatkowym:

  •  Nazwa opp – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
  •  Numer KRS – 0000199199
  •  Deklaracja podatnika co do kwoty, w wysokości której organ podatkowy ma dokonać wpłaty na Stowarzyszenie (kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego)- kwota ta wpłynie na konto Stowarzyszenia w terminie do 3 miesięcy.

Numer konta wpłat: 73105019531000002271770576, ING Bank Śląski

SWIFT (wpłaty zagraniczne)  INGBPLPW 73105019531000002271770576