Najczęściej używane skróty

Z jakimi terminami można się spotkać:

ALL (łac. acute lymphoblastic leukemia) – ostra białaczka limfoblastyczna

AML (łac. acute myelogenous leukemia) – ostra białaczka szpikowa

ANLL (łac. acute non-lymphoblastic leukemia) – ostra białaczka nielimfoblastyczna

Astrocytoma – rodzaj guza mózgu

Chłoniak – grupa nowotworów złośliwych u dzieci (ziarnica złośliwa i nieziarnicze chłoniaki złośliwe)

Ependymoma – wyściółczak, rodzaj guza mózgu

Ewinga mięsak – guz złośliwy kości

Glejak – rodzaj guza mózgu

HD – choroba Hodgkina

Leukemia (białaczka) – złośliwa choroba białych krwinek nazywanych leukocytami lub ich wcześniejszych stopni rozwoju.

Mięsak – złośliwy guz, który może się rozwinąć z różnych tkanek

Mięsak kościopochodny (łac. osteosarcoma) – rodzaj złośliwego guza kości

Mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma) – złośliwy guz tkanek miękkich (mięśni)

Neuroblastoma (nerwiak zarodkowy) – niedojrzały guz neuroblastów (embrionalnych komórek nerwowych), wychodzący z nadnerczy lub z pnia współczulnego

NHL (ang. non-Hodgkin-lumphoma) – złośliwy chłoniak nieziarniczy

Osteosarcoma –  złośliwy guz kości

Potworniak – guz zarodkowy

Półpasiec – ostre zapalenie nerwu, z tworzeniem się pęcherzyków na zmienionym zapalnie podłożu, wywołane przez wirus identyczny z wirusem wywołującym ospę wietrzną

Wilmsa guz – niedojrzały guz nerki

 

J.R.K.