Leczenie chirurgiczne (operacyjne)

Chirurgiczne usunięcie guza nowotworowego jest najstarszą formą terapii, jako jedyny sposób leczenia jest skuteczny tylko w niektórych typach nowotworów, np. w zlokalizowanym nerwiaku zarodkowym u niemowląt, w małym guzie Wilmsa w obrębie jednej nerki. W innych przypadkach zabieg chirurgiczny wykonany po cyklu chemioterapii przedoperacyjnej pozwala usunąć resztki guza i tym samym poprawia wynik chemioterapii pooperacyjnej. Niekiedy zabieg chirurgiczny wykonywany przed rozpoczęciem leczenia chemicznego ma jedynie charakter diagnostyczny i polega on na biopsji fragmentu guza do badania histopatologicznego.

 

J.R.K.