Badania i zabiegi

Biopsja – pobranie wycinka tkanki

 

Badanie histopatologiczne – badanie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego

 

Elektroencefalografia (EEG) – zapis procesów elektrycznych w mózgu

 

Elektrokardiografia (EKG) – zapis procesów elektrycznych w mięśniu sercowym

 

Lędźwiowe nakłucie – nakłucie przestrzeni międzykręgowej między 3 i 4 lub 4 i 5 kręgiem lędźwiowym kręgosłupa w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego lub/i wprowadzenia lekarstw czy środka kontrastowego do kanału rdzeniowego

 

MRI – magnetyczny rezonans jądrowy

 

Punkcja – nakłucie żyły, kanału kręgowego lub jamy ciała

 

Rozmaz krwi – pobraną kroplę krwi umieszcza się na szkiełku podstawowym i rozmazuje drugim pod mikroskopem dokonuje się przeglądu poszczególnych krwinek i ocenia ich skład procentowy

 

RT – radioterapia

 

Śródoperacyjne badanie histopatologiczne („intra”) – metoda badania wycinka pobranego podczas zabiegu operacyjnego w celu jak najszybszego rozpoznawania, czy ma się do czynienia np. z guzem łagodnym czy złośliwym, umożliwiająca określenie dalszego przebiegu zabiegu

 

Ultrasonografia (sonografia, echo) – technika badań wykorzystująca fale dźwiękowe w celu uzyskania przekrojów poszczególnych narządów

 

Urografia dożylna – po wprowadzeniu dożylnym kontrastu obserwuje się drogę jego wydalania przez nerki, widoczne są również miedniczki, moczowód i pęcherz moczowy

 

J.R.K.