Pierwsze objawy guza mózgu

W przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do zwiększonej ciasnoty wewnątrzczaszkowej, co powoduje określone objawy, zależne od umiejscowienia guza, szybkości jego wzrastania, wieku dziecka. Zazwyczaj wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe spowodowane rosnącym guzem powoduje bóle głowy, wymioty, zaburzenia widzenia, zaburzenia zachowania oraz inne objawy neurologiczne. Charakterystyczne są wymioty na czczo w godzinach wczesnorannych, niekiedy pierwszym objawem są drgawki. U niemowląt i małych dzieci można zaobserwować szybkie powiększanie się obwodu główki.

Strzałka
Szybkie zgłoszenie się do swojego pediatry/lekarza rodzinnego
lub neurologa dziecięcego, przy gwałtownych objawach do szpitala