Czy sam pacjent może w jakiś sposób wspomagać proces leczenia?

Podstawowe znaczenie dla zmniejszenia nasilenia skutków ubocznych chemioterapii ma przestrzeganie zasad higieny osobistej, jedzenie posiłków o niezbyt dużej objętości ale częstych, stosowanie odpowiedniej diety (czyli jedzenie tylko dozwolonych pokarmów, unikanie surówek, surowych owoców i warzyw, jogurtów etc.), picie dużej ilości napojów tzw. obojętnych (woda niegazowana, słaba herbatka, soki pasteryzowane etc.).

 

Zawsze gdy pojawiają się przykre dla pacjenta dolegliwości musi o nich być poinformowany jak najszybciej personel medyczny opiekujący się chorym bezpośrednio. Najczęściej udaje się zastosować odpowiedni lek czy podjąć inne skuteczne działania medyczne aby ulżyć choremu i ułatwić mu przejście przez całą konieczna terapię.

 

J.S.