Jak powinna wyglądać pierwsza rozmowa z dzieckiem o rozpoznaniu nowotworu?

Pierwsza rozmowa lekarza i rodziców z dzieckiem o rozpoznanej chorobie jest bardzo ważnym elementem leczenia. Należy się dobrze do niej przygotować i obserwować zachowanie dziecka w jej trakcie. Rodzice zawsze powinni być świadkami takiej rozmowy.

 

Czasami informację o rozpoznaniu choroby nowotworowej chcą przekazać swemu dziecku sami rodzice, a dopiero później następują wyjaśnienia ze strony lekarza prowadzącego i wsparcie pozostałych członków zespołu. Trzeba jednak pamiętać, aby wraz z informacjami o chorobie i leczeniu nie przekazać dziecku swojego lęku i niepokoju. Informacje mają pomóc dziecku w przystosowaniu do trudów leczenia, powinny dawać dziecku wiarę, że chorobę uda się pokonać.

 

Przekazywanie informacji o chorobie powinno uwzględniać szereg bardzo ważnych zasad:

  • Musi być procesem, czyli wielokrotnym wyjaśnianiem zarówno istoty choroby, sposobu jej leczenia, ewentualnych skutków ubocznych
  • Informacje powinny być przekazane w odpowiednich warunkach zapewniających spokój i intymność pacjentowi i rodzinie
  • Informacje powinny być przekazywane w sposób dostosowany do poziomu rozwoju dziecka
  • Powinno przebiegać bez ograniczeń czasowych i bez nadmiernego zabarwienia emocjonalnego
  • Cały przekaz powinien uwzględniać podstawową zasadę, a mianowicie – zasadę zachowania nadziei

 

M.S.