Co to jest opieka paliatywna i hospicyjna?

Termin opieka paliatywno-hospicyjna oznacza:

 • Niesienie ulgi cierpiącym, umierającym chorym i ofiarowanie wsparcia ich bliskim oraz
 • Wypracowanie regulacji prawnych zapewniających równy status państwowym i niepublicznym ośrodkom opieki paliatywnej i hospicyjnej również w zakresie  finansowania działalności

 

Obecnie opiekę paliatywną pediatryczną zapewnia 7 specjalistycznych zespołów domowych oraz 27 hospicjów i ośrodków opieki paliatywnej dla dorosłych.

 

W Lublinie działa Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia!

www.hospicjum.lublin.pl

 

Do opieki hospicyjnej kieruje lekarz prowadzący leczenie dziecka.
Zasady opieki paliatywnej wg Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO – World Health Organization):

 • Zapewnia ulgę w bólu i innych objawach
 • Afirmuje życie, a umieranie uważa za normalny proces
 • Nie jest jej celem przyspieszanie ani odraczanie śmierci
 • Integruje psychologiczne i duchowe aspekty opieki nad chorym
 • Oferuje system wsparcia pozwalający choremu żyć tak aktywnie, jak to tylko możliwe aż do śmierci
 • Oferuje rodzinie system wsparcia zarówno w czasie choroby pacjenta, jak i w okresie żałoby
 • Opiera się na działaniach zespołowych w celu zaspokojenia wielorakich potrzeb chorego i jego rodziny, włączając w to wsparcie w okresie żałoby, jeśli jest to wskazane
 • Poprawia jakość życia i może również mieć pozytywny wpływ na przebieg choroby
 • Ma zastosowanie wcześniej w przebiegu choroby, jednocześnie z innymi rodzajami terapii mającymi na celu przedłużenie życia, takimi jak chemioterapia, radioterapia, jak też uwzględnia wykonanie tych badań, które potrzebne są dla lepszego zrozumienia i opanowywania dokuczliwych powikłań klinicznych

 

M.S.