Dlaczego akurat moje dziecko zachorowało?

Choroba nowotworowa jest zdarzeniem losowym, które przytrafia się dzieciom w różnych okresach rozwojowych, rodzinom o różnym statusie społecznym i majątkowym, zamieszkujących w dużych miastach, i tych z maleńkich wsi czy osad. W przypadku konkretnego dziecka, nie można wskazać co bezpośrednio spowodowało chorobę, choć istnieje szereg teorii próbujących wyjaśnić powstawanie nowotworów i ciągle prowadzone są badania w kierunku ustalenia prawdopodobnych przyczyn.

 

Chorobą nowotworową nie można się zarazić, i poza kilkoma wyjątkami, nie jest dziedziczna. Dlatego też, tylko niezwykle rzadko może wystąpić u drugiego dziecka z tej samej rodziny. Choroba nowotworowa nie występuje na skutek takiego czy innego postępowania rodziców, którzy często obwiniają się, że w jakiś sposób przyczynili się do powstania choroby u swojego dziecka.

 

Rozpoznanie i leczenie nowotworu jest źródłem głębokiego i przewlekłego stresu dla chorego dziecka, jego rodziców i zdrowego rodzeństwa. Poradzenie sobie z tym stresem będzie wymagało czasu i często przyjęcia pomocy od innych osób, ale później życie rodzinne pomimo choroby dziecka może się unormować. Im będzie ono normalniejsze tym lepiej będą znosić obciążenia związane z leczeniem wszyscy członkowie rodziny. Wcześniej ustalone zasady wychowania, dyscyplina i wymagania stawiane dzieciom nie powinny być zmieniane. Dzieci czują się bardziej bezpiecznie, kiedy wszystko toczy się tak jak dawniej.

 

M.S.