Czy oceny wystawione w szkole szpitalnej są uznawane przez szkołę macierzystą?

Oczywiście, każde dziecko otrzymuje zaświadczenie z ocenami cząstkowymi lub ocenę opisową ucznia (kl. I-III), które są podstawą do klasyfikacji dziecka w szkole macierzystej.

 

M.B.