Czy uczniowie przebywający w Klinice Hematologii mogą zdawać sprawdzian po klasie szóstej i egzamin gimnazjalny?

Nasza szkoła organizuje sprawdzian po szkole podstawowej, co daje możliwość wielu uczniom ukończenia szkoły i kontynuacji nauki w gimnazjum. Dla uczniów – pacjentów klas trzecich gimnazjum organizowane są egzaminy gimnazjalne. Pozwala to wielu uczniom ukończyć gimnazjum i podjąć naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

M.B.