Jak często występują nowotwory złośliwe u dzieci?

Chociaż choroba nowotworowa dotyczy głównie osób w wieku dojrzałym i starszym to zdarza się również u dzieci. Jest to jednak choroba znacznie rzadsza u pacjentów poniżej 18 r.ż, niż u osób dorosłych. Nowotwory u dzieci stanowią ok. 1% wszystkich zachorowań w społeczeństwie. Ryzyko zachorowania w pierwszych 15 latach życia wynosi ok. 1/625. W Polsce stwierdza się ok. 1100 – 1200 nowych zachorowań rocznie a współczynnik zachorowalności w Polsce nie różni się od stwierdzanych w innych rozwiniętych krajach Europy. Biorąc pod uwagę coraz lepsze wyniki leczenia chorób nowotworowych u dzieci zwiększa się stopniowo liczba osób, które w przeszłości były leczone z powodu nowotworu. Obecnie można oceniać, że w Polsce jest ok. 10 000 dzieci, które zostały wyleczone z choroby nowotworowej. Z każdym rokiem będzie tych dzieci przybywało, ponieważ potrafimy wyleczyć większość z nich.

 

Nowotwory dziecięce wykazują bardzo duże zróżnicowanie typów, a częstość ich występowania jest zdecydowanie inna niż u osób dorosłych. Te nowotwory, które najczęściej występują w wieku dojrzałym, np. rak płuca, rak gruczołu sutkowego, rak żołądka, rak jelita grubego są rzadkie u dzieci. Natomiast te nowotwory, które są częste u dzieci, jak np. białaczki wykazują stosunkowo rzadkie występowanie u osób dorosłych. Najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego są nowotwory układu krwiotwórczego, czyli białaczki, które stanowią ok. 25% wszystkich nowotworów dziecięcych. Na drugim miejscu pod względem częstości są nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, które stanowią ok. 20% wszystkich nowotworów, a trzecim nowotworem u dzieci pod względem częstości występowania są chłoniaki (ok. 10%). Pozostałe typy nowotworów dziecięcych są rozpoznawane rzadziej – w od 2% do 8%

 

Różne grupy nowotworów dziecięcych charakteryzują się różną częstością występowania w poszczególnych grupach wiekowych. Występowanie ostrej białaczki limfoblastycznej jest najczęstsze u dzieci w wieku między 2 a 4 r.ż. W pierwszym roku życia stwierdza się najwięcej przypadków nerwiaka zarodkowego (neuroblastoma), siatkówczaka zarodkowego (retinoblastoma) lub wątrobiaka zarodkowego (hepatoblastoma). Natomiast chorobę Hodgkina, mięsak kościopochodny, lub mięsaka Ewinga najczęściej diagnozuje się w wieku młodzieńczym.

 

W czasie rozmowy z rodzicami często pada pytanie, czy zwiększa się liczba zachorowań na nowotwory dziecięce. W przeciwieństwie do nowotworów wieku dorosłego obecnie nie ma podstaw do stwierdzenia dużych zmian w częstości zachorowań w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat u dzieci. Obserwuje się jednak dość powolny stały wzrost rozpoznań większości nowotworów, który wynosi średnio ok. 0,8 % rocznie. W dużej części jest on spowodowany poprawą dostępności do coraz lepszych metod diagnozowania nowotworów dziecięcych, np. w przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego lub nowotworów kości, albo nowotworów zlokalizowanych w obrębie jamy brzusznej.

 

J.R.K.