Jak duże jest ryzyko odrzucenia przeszczepu i co się wtedy dzieje?

Ryzyko odrzucenia przeszczepu zależy od choroby, którą leczymy i od tego, jak bardzo dawca szpiku jest zgodny z biorcą. Najmniejsze ryzyko odrzucenia występuje w przypadku przeszczepów od rodzeństwa. Obserwuje się w ostatnich latach postęp w dokładnym dobieraniu również dawców nie spokrewnionych dla tych chorych, którzy nie mają zgodnego rodzeństwa. Dokładność doboru dawcy dla chorego oraz dostępność coraz lepszych leków zapobiegających sprawia, że ryzyko odrzucenia przeszczepu jest rzeczywiście niewielkie. W przypadku gdyby jednak przeszczepiony szpik został odrzucony, istnieje możliwość ponownego przeszczepienia szpiku od tej samej osoby.

 

K.D.