Co oznacza, że dziecko ma reżim sanitarny?

Gdy dziecko jest w okresie aplazji szpiku kostnego musimy zachować dużą ostrożność w kontaktach z nim. Rodzice oraz personel medyczny wchodzący na salę dziecka musi ubierać fartuch oraz maseczkę na twarz, żeby ochronić dziecko przed przeniesieniem zarazków.

 

J.Z.