Jakie mogą być powikłania przeszczepu szpiku?

Chemioterapia i radioterapia, stosowana przed przeszczepem, może wiązać się z ryzykiem uszkodzenia ważnych narządów, takich jak wątroba, jelita lub nerki. Na szczęście u dzieci ryzyko to jest najczęściej niewielkie. W okresie do 3 tygodni po przeszczepie często występuje gorączka, która zwykle jest objawem zakażenia. W tym okresie często dochodzi też do uszkodzenia śluzówek jamy ustnej, co może powodować ból. Później może wystąpić wysypka lub biegunka, która może być objawem nadmiernej aktywności przeszczepionego szpiku wobec „gospodarza”, czyli tak zwanej „choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi”.

 

K.D.