Czy po przeszczepie szpiku choroba może powrócić?

Przeszczepienie szpiku u większości dzieci zwiększa szansę wyleczenia ciężkich chorób szpiku, nieuleczalnych przy zastosowaniu innych metod. Nowy szpik pełni funkcję strażnika, który pilnuje, aby komórki nowotworowe zostały dokładnie zniszczone. W niektórych przypadkach, szczególnie kiedy przed przeszczepem choroba trwała długo i nie udało się jej kontrolować przy pomocy chemioterapii, trzeba niestety liczyć się z możliwością nawrotu choroby.

 

K.D.