Choroby

Nowotwory kości

Do najczęstszych nowotworów kości u dzieci i młodzieży zaliczamy mięsaka kościopochodnego (osteosarcoma) i mięsaka Ewinga. Nowotwory kości najczęściej występują w wieku pomiędzy 10-20 rokiem życia i stanowią ok. 6% wszystkich nowotworów dziecięcych. Więcej>>

 

Mięsaki tkanek miękkich

Mięsaki tkanek miękkich są to szybko rosnące, wysoce złośliwe nowotwory. Ten typ nowotworu zdarza się praktycznie we wszystkich miejscach ciała – w obrębie głowy, szyi, w kończynach górnych i dolnych, w okolicy miednicy i układu moczowo-płciowego. Więcej>>

 

Guz Wilmsa

Guz Wilmsa jest nowotworem złośliwym nerki i występuje u 6-7% wszystkich dzieci z nowotworami. Częstszy jest u dzieci poniżej 7 r.ż. Najlepsze wyniki leczenia w guzie Wilmsa osiąga się wówczas, kiedy rozpoznanie jest postawione wcześnie, zanim dojdzie do rozsiewu nowotworu w postaci przerzutów. Więcej>>

 

Neuroblastoma

Neuroblastoma (nerwiak zarodkowy współczulny) jest nowotworem współczulnego układu nerwowego. Stanowi ok. 5-7% wszystkich nowotworów dziecięcych. Dotyczy przede wszystkim małych dzieci a średni wiek, w którym stawiane jest rozpoznanie, wynosi 2 lata. Występuje u 1 na 6 000 dzieci w wieku do 5 lat. Więcej>>

 

Nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN)

Guzy mózgu i rdzenia kręgowego dają często bardzo niecharakterystyczne objawy, spotykane w różnych chorobach wieku dziecięcego. Ich charakter i nasilenie zależą m.in. od rodzaju guza, jego lokalizacji, stopnia złośliwości, a co za tym idzie tempa wzrostu guza, a także od wieku dziecka. Więcej>>

 

Ziarnica złośliwa

Ziarnica złośliwa, zwana także chorobą Hodgkina jest nowotworem układu chłonnego. Po raz pierwszy została opisana w 1832 roku. Częstość zachorowań wynosi od 1 do 10 na 100 tysięcy osób. Szczyt zachorowań przypada na dwa okresy – pomiędzy 10 a 25 rokiem życia. Więcej>>

 

Chłoniaki

Najprostsza odpowiedź mogłaby brzmieć – chłoniak to nowotwór rozwijający się z komórek układu limfatycznego. Układ limfatyczny jest niezbędny dla prawidłowej obrony naszego organizmu przed infekcjami oraz przed rozwojem niektórych poważnych chorób. Więcej>>

 

Białaczka

Białaczka jest chorobą rozrostową polegającą na gromadzeniu się w szpiku kostnym nieprawidłowych komórek zwanych blastami. Zdrowy szpik kostny zapewnia, że obraz naszej krwi oglądany pod mikroskopem jest prawidłowy. Więcej>>