Czy po przeszczepie będę mógł wrócić do szkoły?

Większość dzieci może wrócić do szkoły po okresie od 6 miesięcy do roku po przeszczepie. W szpitalu masz możliwość kontynuowania nauki również w trakcie pobytu w oddziale przeszczepów. Nauczyciele szkoły przyszpitalnej pomogą Ci uzupełniać wiadomości, które Twoi koledzy zdobywają w tym czasie w szkole. Bezpośrednio po opuszczeniu szpitala możesz korzystać z nauczania indywidualnego prowadzonego w Twoim domu, przez nauczycieli z Twojej szkoły. Daje Ci to szanse powrotu do Twojej klasy za rok.

 

K.D.