Czy często będę miał badania szpiku i nakłucia lędźwiowe?

Badania te wykonujemy planowo tylko przed przeszczepem. W niektórych przypadkach może być konieczne wykonanie tych badań również później, ale u większości dzieci badanie przed przeszczepem jest badaniem ostatnim!

 

K.D.