ZMIANY W REGULAMINIE STOWARZYSZENIA

Na ostatnim Walnym Zebraniu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie wprowadzone zostały zmiany w regulaminie prowadzenia zbiórek 1%. Wszyscy rodzice zainteresowani prowadzeniem takich zbiórek powinni podpisać nowe Porozumienie (po zapoznaniu się z nowym Regulaminem). Wszystkie dokumenty można znaleźć w zakładce “O Stowarzyszeniu” (Regulamin Stowarzyszenia)

regulamin