ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie na podstawie § Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 13 lipca 2013 roku o godzinie:

 • 1100 w pierwszym terminie,
 • 1130 w drugim terminie,

Walne Zebranie Członków – sprawozdawczo- wyborcze.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej- DSK w Lublinie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
 3. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia na następną kadencje,
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na następną kadencję,
 7. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia na następną kadencję,
 8. Uchwalenie zmian w Regulaminie udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie dzieciom leczonym w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej- DSK w Lublinie i ich rodzicom,
 9. Zakończenie obrad.

Uwaga

Z uwagi na zmiany w Regulaminie udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie dzieciom leczonym w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej- DSK w Lublinie i ich rodzicom obecność Rodziców, posiadających w Stowarzyszeniu założone subkonta dziecka jest obowiązkowa.

 

Zarząd Stowarzyszenia