Aktualności

koncert 2

 

 

 

14 grudnia – odbył się Koncert Charytatywny “Dajmy Dzieciom Uśmiech” zorganizowany przez MDK “POD AKACJĄ” we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi i Domem Kultury LSM na rzecz remontu tarasu dla Dzieci z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej. Zebraliśmy 5096,61 zł! Wszystkim, którzy się do tego pięknego gestu przyczynili: Organizatorom, Nauczycielom, Dzieciom i Rodzicom serdeczne słowa wdzięczności!

 

http://www.youtube.com/watch?v=zoMwAsTgyCs

koncert

Na ostatnim Walnym Zebraniu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie wprowadzone zostały zmiany w regulaminie prowadzenia zbiórek 1%. Wszyscy rodzice zainteresowani prowadzeniem takich zbiórek powinni podpisać nowe Porozumienie (po zapoznaniu się z nowym Regulaminem). Wszystkie dokumenty można znaleźć w zakładce “O Stowarzyszeniu” (Regulamin Stowarzyszenia)

regulamin

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie na podstawie § Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 13 lipca 2013 roku o godzinie:

 • 1100 w pierwszym terminie,
 • 1130 w drugim terminie,

Walne Zebranie Członków – sprawozdawczo- wyborcze.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej- DSK w Lublinie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
 3. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia na następną kadencje,
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na następną kadencję,
 7. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia na następną kadencję,
 8. Uchwalenie zmian w Regulaminie udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie dzieciom leczonym w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej- DSK w Lublinie i ich rodzicom,
 9. Zakończenie obrad.

Uwaga

Z uwagi na zmiany w Regulaminie udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie dzieciom leczonym w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej- DSK w Lublinie i ich rodzicom obecność Rodziców, posiadających w Stowarzyszeniu założone subkonta dziecka jest obowiązkowa.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie organizuje w dniu 18 maja 2013 roku koncert charytatywny. Koncert odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ul. Akademickiej 15. Rozpoczęcie koncertu – godz. 15.30.

 

W koncercie, który poprowadzi znana polska aktorka – Anna Samusionek, udział wezmą: Grzegorz Kloc, Chór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz gość specjalny – światowej sławy amerykański muzyk jazzowy- Stan Breckenridge. Imprezę uświetni galeria zdjęć Magdaleny Tutkaj.

 

Twarzą koncertu jest mały pacjent Kliniki Szymonek Efler. Zebrane w czasie koncertu dobrowolne datki zostaną w całości przeznaczone na budowę tarasu widokowego dla dzieci z Oddziału Onkologii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

 

WSTĘP WOLNY!!!

 

Szczegółowe informacje o koncercie TUTAJ