Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie na podstawie par. 22 Statutu Stowarzyszenia zwołuje
Nadzwyczajne Zebranie Członków, które odbędzie się 27 lutego 2015roku (piątek) o godz. 13.00 w pierwszym terminie, a o godz. 13.30 w drugim terminie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie ul. Prof. Gębali 6, w Sali nr 1007.
Z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
3. Uchwalenie zmian w Regulaminie gromadzenia środków pieniężnych na subkoncie Dziecka w ramach konta bankowego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie.
4. Uchwalenie zmian w Regulaminie udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
5. Sprawy różne
6. Zakończenie zebrania

Lublin dn.11.02.2015r.