Rozlicz PIT online i przekaż 1%

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych  ...

Kilka słów o nas

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w makroregionie lubelskim, zostało założone w kwietniu 1991 roku.