Aktualności

13 grudnia odbył się coroczny Koncert Charytatywny „Dajmy Dzieciom Uśmiech” zorganizowany przez MDK „POD AKACJĄ” we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi i Domem Kultury LSM.

W programie wystąpili:

zespoły taneczne i muzyczne MDK „Pod Akacją”:
Zespół Tańca Współczesnego „Arabeska” pod kier. Agnieszki Kępki, Zespół Tańca Współczesnego „Gaduły”pod kier. Agnieszki Walkiewicz-Puła, Zespół Tańca „Idea” pod kier. Ewy Zagórskiej, Zespół Wokalny Gospelpod kier. Mikołaja Giszczaka oraz Zespół „Implode” pod kier. Mariusza Kukuryka,
– a także Dariusz Tokarzewski – wokalista zespołu VOX, który zaprezentował kolędy i pastorałki.

 

Odbyła się również licytacja prac artystów profesjonalnych i utalentowanych uczestników zajęć plastycznych w MDK „Pod Akacją” oraz kiermasz plastyczny, kulinarny i loteria fantowa.

 

Podczas tegorocznego koncertu charytatywnego udało się zebrać 6006,00 zł !!!

Całkowity dochód z imprezy przeznaczony został na potrzeby

Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie na zakup POMP INFUZYJNYCH.

BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

                                                                                         [fot. Anna Borowska]

2014-12-13-ddu-008

2014-12-13-ddu-012

2014-12-13-ddu-013

2014-12-13-ddu-014

2014-12-13-ddu-019

2014-12-13-ddu-016

2014-12-13-ddu-020

2014-12-13-ddu-023

2014-12-13-ddu-024

2014-12-13-ddu-027

2014-12-13-ddu-033

2014-12-13-ddu-029

2014-12-13-ddu-042

2014-12-13-ddu-036

2014-12-13-ddu-049

2014-12-13-ddu-047

2014-12-13-ddu-056

2014-12-13-ddu-052

2014-12-13-ddu-062

2014-12-13-ddu-065

2014-12-13-ddu-078

2014-12-13-ddu-092

2014-12-13-ddu-083

2014-12-13-ddu-094

2014-12-13-ddu-101

2014-12-13-ddu-115

koncert 2

 

 

 

14 grudnia – odbył się Koncert Charytatywny „Dajmy Dzieciom Uśmiech” zorganizowany przez MDK „POD AKACJĄ” we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi i Domem Kultury LSM na rzecz remontu tarasu dla Dzieci z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej. Zebraliśmy 5096,61 zł! Wszystkim, którzy się do tego pięknego gestu przyczynili: Organizatorom, Nauczycielom, Dzieciom i Rodzicom serdeczne słowa wdzięczności!

 

http://www.youtube.com/watch?v=zoMwAsTgyCs

koncert

Na ostatnim Walnym Zebraniu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie wprowadzone zostały zmiany w regulaminie prowadzenia zbiórek 1%. Wszyscy rodzice zainteresowani prowadzeniem takich zbiórek powinni podpisać nowe Porozumienie (po zapoznaniu się z nowym Regulaminem). Wszystkie dokumenty można znaleźć w zakładce „O Stowarzyszeniu” (Regulamin Stowarzyszenia)

regulamin

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie na podstawie § Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 13 lipca 2013 roku o godzinie:

 • 1100 w pierwszym terminie,
 • 1130 w drugim terminie,

Walne Zebranie Członków – sprawozdawczo- wyborcze.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej- DSK w Lublinie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
 3. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia na następną kadencje,
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na następną kadencję,
 7. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia na następną kadencję,
 8. Uchwalenie zmian w Regulaminie udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie dzieciom leczonym w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej- DSK w Lublinie i ich rodzicom,
 9. Zakończenie obrad.

Uwaga

Z uwagi na zmiany w Regulaminie udzielania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie dzieciom leczonym w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej- DSK w Lublinie i ich rodzicom obecność Rodziców, posiadających w Stowarzyszeniu założone subkonta dziecka jest obowiązkowa.

 

Zarząd Stowarzyszenia